Coachen en Faciliteren bij veranderingen

Op weg naar dingen écht anders doen

Krachtige Teams ondersteunt bij het succesvol doorvoeren van veranderingen door de focus op de mens en talentkant van een transitie. Medewerkers kunnen zo meer zichzelf zijn waardoor ze met plezier werken wat uiteindelijk voor betere resultaten zorgt. Er zijn verschillende wegen naar échte verandering in teams en vanuit Krachtige Teams kan ik je daarin ondersteunen. Hieronder lees je wat deze verschillende manieren zijn. 

Krachtige Teams Hands

Team Coaching

wanneer je bepaalde niet-helpende patronen in je team qua samenwerking wilt doorbreken kan Team Coaching een oplossing zijn. Je krijgt als team een spiegel voorgehouden, zodat je van daaruit een volgende stap in teamontwikkeling kunt zetten naar prettiger en beter samenwerken. Team Coaching kun je o.a. bij de volgende vraagstukken inzetten:

 • een volgende stap in team volwassenheid naar een soepel draaiend team
 • vertrouwen vergroten bij teams die LEAN of Agile werken, zodat mensen elkaar makkelijker aanspreken
 • met het team werken aan wat je kunt doen om team doelen te behalen
 • meer eigenaarschap bij zelfsturende teams

Coaching Leiderschap

 de rol van leidinggevende is behoorlijk veranderd afgelopen jaren en nog steeds veelomvattend. Managers zijn verantwoordelijk voor de resultaten en de visie van de afdeling en voor het coachen van medewerkers op zowel de inhoud als het werkplezier. Kortom, veel ballen om in de lucht te houden. Het is goed af en toe te reflecteren op de eigen stijl van leidinggeven. Herken je dit:

 • voor je gevoel besteed je te veel tijd aan interne team zaken, terwijl andere zaken eigenlijk je aandacht behoeven (stakeholders, meerjarenplan etc.)
 • Hoewel medewerkers heel betrokken zijn, lijkt het alsof jij als enige écht verantwoordelijk bent voor de teamresultaten
 • Communicatie met andere afdelingen is lastig doordat werkwijzen van professionals niet goed op elkaar zijn afgestemd 

 

Krachtige Teams Hot air balloon
Trap Krachtige Teams

Faciliteren van veranderingen (interim)

 Als verantwoordelijke voor veranderingen in de organisatie, zorg je ervoor dat de inhoudelijke kant op tijd klaar is met de juiste kwaliteit én dat je stakeholders op de juiste manier betrekt. Leidinggevenden en medewerkers bereid je voor op de impact van deze transformatie en invloedrijke stakeholders en sponsors neem je op gepaste wijze mee. Bij grotere trajecten is het waardevol als iemand zich volledig richt op deze menskant van veranderen zodat deze zonder al te veel gedoe kunnen worden doorgevoerd. Krachtige Teams kan ondersteunen vanuit o.a. de volgende rollen:

 • People Change Manager 
 • Implementation Consultant
 • Change & Communications Manager
 • Agile Coach (Business)
 • Organisatie adviseur